Nhau tiền đạo có sinh thường được không hay bắt buộc phải đẻ mổ?

129,825 Sức khỏe mẹ và bé

Nhau tiền đạo có sinh thường được không hay các mẹ bầu bắt buộc phải đẻ mổ? Đại đa số các trường hợp bị nhau tiền đạo sẽ phải đẻ chỉ huy (đẻ mổ)…

Miền Bắc 096.849.8888
Miền Nam 094.714.9999