Phái đẹp và chấn thương thủng cùng đồ trong “chuyện ấy”

12,281,909 Sức khỏe nữ

Một trong những tai nạn phòng the hay gặp nhất ở phái nữ chính là – thủng cùng đồ. Nguyên do mắc chấn thương thủng cùng đồ vì chồng yêu quá mãnh liệt, phụ…

Miền Bắc 096.849.8888
Miền Nam 094.714.9999