Thai vào tử cung muộn: 6 tuần siêu âm không thấy, có sao không?

312,912 Sức khỏe nữ

Thai vào tử cung muộn khiến thử que rõ ràng là lên 2 vạch nhưng siêu âm không thấy. Điều này làm cho mẹ bầu (đặc biệt là mẹ mang thai lần đầu) vô…

Miền Bắc 096.849.8888
Miền Nam 094.714.9999