Thẩm du nhiều có bị vô sinh không? Lợi – hại khi thẩm du bạn phải biết!

224,822 Sức khỏe nữ

Thẩm du nhiều có bị vô sinh không? Chẳng lẽ thẩm du không có chút lợi nào mà chỉ có mặt hại thôi sao? Nguyên nhân dẫn đến hành động thẩm du là gì?…

Miền Bắc 096.849.8888
Miền Nam 094.714.9999