Bệnh nhân sốt xuất huyết có được tắm không? Có phải kiêng gió không?

131,607 Sức khỏe nữ

Sốt xuất huyết có được tắm không? Sốt xuất huyết có được gội đầu không? Sốt xuất huyết có phải kiêng gió không? Sốt xuất huyết khi nào khỏi? Đây là một số điều…

Miền Bắc 096.849.8888
Miền Nam 094.714.9999