Nhận diện mẫu đàn ông lăng nhăng – Tốt với cả thế giới trừ vợ của anh ta

104,400 Tâm sự Eva

Đàn ông lăng nhăng luôn tỏ vẻ là ga lăng, lịch thiệp, ai nhờ gì cũng nhận, xông xênh lắm nhưng khi về nhà với vợ mới tỏ rõ là một kẻ lười nhác,…

Miền Bắc 096.849.8888
Miền Nam 094.714.9999