Mất kinh nguyệt 3 tháng nhưng không có thai, phải làm sao?

302,352 Sức khỏe nữ

Mất kinh nguyệt 3 tháng, 4 tháng trở lên mà không có thai được gọi là vô kinh. Đây là một hiện tượng bất bình thường của sinh lý nữ. Tốt nhất phụ nữ…

Miền Bắc 096.849.8888
Miền Nam 094.714.9999