Đánh ghen có vi phạm pháp luật không? Có “lách luật” được không?

104,660 Tâm sự Eva

“Đánh ghen” không phải là một khái niệm được quy định trong các văn bản pháp luật. Không có một chế tài quy định trực tiếp cho việc “đánh ghen”. Tuy nhiên, việc đánh…

Miền Bắc 096.849.8888
Miền Nam 094.714.9999