Có máu báo thai nhưng que 1 vạch liệu có thai không?

122,869 Sức khỏe nữ

Có ra ít máu báo thai nhưng thử que 1 vạch đi kèm triệu chứng chậm kinh 3 ngày trở lên liệu có thai không? Nên làm gì để xác nhận có thai sớm…

Miền Bắc 096.849.8888
Miền Nam 094.714.9999