Các nhóm máu hiếm khác các nhóm máu cơ bản ở điểm nào?

127,703 Xã hội

Các nhóm máu hiếm khác các nhóm máu thường ở điểm nào? Có bao nhiêu nhóm máu hiếm? Những người có nhóm máu hiếm nên lưu ý những gì? Người ta thường biết đến…

Miền Bắc 096.849.8888
Miền Nam 094.714.9999