Chết lâm sàng là gì? Linh hồn khi chết lâm sàng về đâu?

129,169 Xã hội

Rất nhiều trường hợp được nhắc đến với định nghĩa: Chết lâm sàng! Vậy chết lâm sàng là gì? Chết là chết sao lại còn lâm sàng? Chết lâm sàng tỉ lệ sống lại…

Miền Bắc 096.849.8888
Miền Nam 094.714.9999