Thông tin hệ thống sở Giáo dục và Đào tạo của 63 tỉnh thành hiện nay

222,626 Xã hội

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ quản giáo dục tại địa phương của Việt Nam. Đây là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thuộc ủy ban nhân…

Miền Bắc 096.849.8888
Miền Nam 094.714.9999