Các thông tin sở giáo dục và đào tạo cần biết
Thông tin hệ thống sở Giáo dục và Đào tạo của 63 tỉnh thành hiện nay

225,107 Xã hội

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ quản giáo dục tại địa phương của Việt Nam. Đây là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thuộc ủy ban nhân…

chat qua zalo
chat qua mess
Miền Bắc 096.849.8888
Miền Nam 094.714.9999
0