Lập báo cáo bán hàng bằng Excel có còn là sự lựa chọn duy nhất?

10,082 Kinh Doanh

Lập báo cáo bán hàng vốn dĩ vẫn là công việc của kế toán và phần mềm Excel trên máy tính. Nhưng đây là cách làm cũ và sẽ chỉ còn phù hợp nếu…

Miền Bắc 096.849.8888
Miền Nam 094.714.9999