Cách gửi tin nhắn hàng loạt trên Fanpage chốt đơn “siêu khủng”

10,114 Kinh Doanh

Thay vì chỉ có thể gửi một tin nhắn đến một người như trước đây. Thì hiện tại cũng chỉ một tin nhắn nhưng bạn lại có thể gửi đến nhiều người, nhiều khách…

Miền Bắc 096.849.8888
Miền Nam 094.714.9999