• Danh mục

 • Kế toán nội bộ là gì? Công việc của kế toán nội bộ như thế nào?

  | Nghiệp vụ khách sạn

  Kế toán nội bộ là một vị trí quan trọng trong cơ cấu nhân sự của bộ máy kế toán. Đây là vị trí tiền đề giúp bạn có thể trở thành kế toán trưởng của nhà hàng – khách sạn. Vậy kế toán nội bộ là gì? Công việc của nhân viên ở vị trí này bao gồm những nhiệm vụ gì? Cùng theo dõi bài viết để giải đáp nhé!

  Kế toán nội bộ là gì?

  Kế toán nội bộ hay còn được gọi là kế toán quản trị. Họ có vai trò quan trọng trong việc chịu trách nhiệm tập hợp các phát sinh thực tế để xác định tình hình tài chính, lỗ – lãi của doanh nghiệp. Công việc của vị trí này mang tính tổng hợp, kiểm soát giấy tờ, sổ sách liên quan để đảm bảo hoạt động kinh doanh và việc thu – chi hợp lý.

  Cụ thể hơn về nhân viên kế toán nội bộ, họ sẽ là người thực hiện đầy đủ việc ghi chép, lập chứng từ, lưu trữ, kiểm tra và theo dõi đầy đủ các hoạt động kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. Sau đó tổng hợp để cung cấp thông tin nhằm đưa ra quyết định trong hoạt động kinh doanh – sản xuất của doanh nghiệp.

  Kế toán nội bộ là tên gọi chung để chỉ tất cả các vị trí nhân viên kế toán.

  Công việc kế toán nội bộ bao gồm gì?

  Công việc của kế toán nội bộ khách sạn nói riêng và các chuyên ngành khác nói chung sẽ đảm nhiệm tất cả các công việc liên quan đến sổ sách kế toán. Cụ thể:

  • Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ và luân chuyển theo đúng trình tự.
  • Hạch toán chứng từ kế toán nộibộ và lưu trữ chúng một cách an toàn, khoa học.
  • Hỗ trợ, phối hợp thực hiện công việc với các kế toán khác.
  • Lập báo cáo hàng tuần, hàng tháng, theo quý hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của nhà quản trị.
  • Thống kê, phân tích số liệu về tình hình sản xuất – kinh doanh thực tế và đưa ra những tư vấn cho giám đốc điều hành.
  Kế toán nội bộ chịu trách nhiệm về vấn đề tài chính của công ty, doanh nghiệp.

  Kế toán nội bộ bao gồm những bộ phận nào?

  Quy mô và khối lượng công việc khác nhau giữa các doanh nghiệp sẽ quyết định số lượng bộ phận kế toán nội bộ cũng như công việc của từng kế toán nội bộ khác nhau.

  Kế toán thu – chi

  • Lập phiếu thu – chi và thực hiện công việc thu – chu hợp lý.
  • Lập sổ theo dõi và quản lý luồng tiền qua quỹ.

  Kế toán kho

  • Lập chứng từ xuất – nhập hàng hóa dựa vào tình hình xuất nhập hàng.
  • Lưu sổ theo dõi, quản lý và lập báo báo về tình hình hàng hóa qua kho – tình hình xuất – nhập – tồn hàng.

  Kế toán ngân hàng

  • Mở và quản lý vấn đề nộp tiền vào tài khoản ngân hàng, tài khoản kế toán của doanh nghiệp.
  • Theo dõi tình hình tiền sử dụng qua ngân hàng thông qua các chứng từ.
  • Chịu trách nhiệm quản lý tiền của doanh nghiệp tại ngân hàng.

  Kế toán thanh toán

  • Lập đề nghị, tạm ứng, hoàn ứng và thanh toán.
  • Theo dõi các khoản tạm ứng căn cứ vào chứng từ, đối chiếu công nợ.

  Kế toán tiền lương

  • Soạn thảo và quản lý hợp đồng lao đồng của nhân viên.
  • Xây dựng cơ chế trả lương, lập bảng tính lương và thanh toán lương cho nhân viên.
  • Quản lý và theo dõi chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
  Kế toán tiền lương là người đảm nhiệm việc tính toán và trả lương cho nhân viên.

  Kế toán bán hàng

  • Thực hiện các nghiệm vụ kế toán tại công ty, doanh nghiệp.
  • Nhập và tổng hợp số liệu bán hàng và mua hàng hàng ngày.
  • Kiểm tra, đối chiếu số liệu hàng xuất, hàng tồn trên phần mềm với kho và công nợ.
  • Theo dõi tính chiết khấu cho khách hàng.
  • Quản lý bảng kê chi tiết hóa đơn bán hàng trong ngày và tính tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT (nếu có) trong ngày.

  Kế toán công nợ

  • Xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấpvà hóa đơn bán hàng, chứng từ thanh toán.
  • Kiểm tra công nợmỗi ngày.
  • Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng.

  Kế toán tổng hợp

  • Theo dõi tình hình tài chính của doanh nghiệp bằng việc phân loại, phân tích chứng từ, cập nhật thông tin hàng ngày.
  • Lập báo cáo, phân tích số liệu và đề xuất ý kiến về tài chính cho kế toán trưởng hoặc ban quản lý tài chính của doanh nghiệp.

  Kế toán nội bộ là vị trí quan trọng chịu trách nhiệm giám sát và quản lý thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Vì thế nếu bạn muốn thử sức mình với một công việc cần có kinh nghiệm, tư duy cao, hãy thử trải nghiệm vị trí này nhé!